Ett digitalt besök

Under hösten 2015 inleddes ett samarbetsprojekt mellan Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum, Riksutställningar och Kulturmiljö Halland kring tillgänglighet och digital förmedling vid Sandby borg. Nu lanseras två webappar där intresserade kan besöka Sandby borg via datorn eller, om man så vill, på plats i borgen med sin mobiltelefon eller surfplatta.

 

Webb-apparna är indelade i två delar där den första, Ett digitalt friluftsmuseum, berättar om själva platsen och de resultat som framkommit vid de arkeologiska undersökningarna de senaste åren. Besökaren kan här surfa runt och själv klicka på de olika symbolerna för att hitta information om olika saker. Inbyggt finns också delar med 3D-återgivning av tex vissa skelett. Även 3D-modell av själva borgen finns som bild liksom en rekonstruktion av hus 40, det första helt undersökta huset i borgen.

 

Den andra webbappen, Sandby borg och Europa, sätter in Sandby borg i ett större sammanhang och ger en bild av Europa vid denna tid. Flera av de fynd som gjorts i borgen har anknytning till kontinenten. Denna webbapp kan också startas från den första appen när man nått den digitala guidningens slut.

Sandby borg & Europa

Ett digitalt friluftsmuseum

Gå in i borgen

Följ utgrävningen live