Utgrävning

Utgrävningar har pågått sedan 2011. Undersökningen för 2017 är fortfarande i planeringsstadiet.

Tolkning

När vi hittar lämningar från det förflutna behöver dessa tolkas i sitt sammanhang.
Först då kan informationen bli till kunskap som sedan vidarebefordras till andra.

Forskning

Utgrävningen i sig är en relativt liten del av arkeologens jobb. Det tyngsta arbetet börjar efter att grävningen är slut. När allt material tvättats, registrerats, konserverats och analyserats vidtar arbetet med själva tolkningen av platsen. Det är först nu som all information kan sättas samman till en bild av vad som hände för så länge sedan. All information samlas i en rapport som sedan, tillsammans med grundmaterialet, ligger till grund för vidare forskning.

Förmedling

En viktig del av arkeologi är att den görs tillgänglig för den intresserade allmänheten. Detta lägger vi extra stor vikt vid i Sandby borgsprojektet. Utöver att det är en unik och mycket uppmärksammad plats så är den också relativt svåråtkomlig fysiskt. För att kunna dela den tolkning som görs, både i fält och i forskning, har vi denna hemsida som bas för att alla ska kunna ta del av den senaste informationen.

Osteologi

Med tanke på att stora delar av det material som hittas i borgen är skelett, både från djur och människor, är det av största vikt att en osteolog (benexpert) är med i fält. När ett mänsklig skelett hittas tar osteologen över utgrävningen för att kunna säkerställa en så noggrann dokumentation och tolkning som möjligt. Efter grävningen rengörs och analyseras benen i laboratorium av osteologen. Vid en humanosteologisk analys kan information såsom individernas kön, ålder, kroppslängd, eventuella sjukdomar och dödsorsak fastställas.

Konservering

Föremål av glas och metall som hittas vid utgrävningarna tas in till konservatorn. I sitt laboratorium gräver konservatorn fram särskilt ömtåliga fynd som vi tagit in tillsammans med omgivande jord, liksom konserverar föremål för att stoppa nerbrytningen och i möjligaste mån ge dem sin forna glans åter. Några av resultaten kan ses i fyndhörnan.

Samarbetspartners

MAGNUS GOTTFRIDSSON

EKELUNDA HEREFORD

ROTATION

SVANTE JOHANSSON & GUNILLA ROSVALL

ULLEVI MJÖLK AB

Tack för er hjälp!

Tillsammans hjälpte ni oss genomföra 2015 års grävning. Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Ni är …

Vanliga frågor

Får jag hjälpa till?

Tack för visat intresse, men i skrivande stund är samtliga platser fyllda.

Jag är student och vill skriva om Sandby Borg. Kan jag använda material från denna sida?

Du är välkommen att använda den information du finner här på sidan till ditt skolprojekt.

Jag är journalist. Kan jag använda material från denna sida till en artikel?

Du är välkommen att använda information från sidan till din artikel. Önskas bilder till tryck så maila vår bildredaktör Daniel.

 PRESSBILDER: www.sandbyborg.se/bilder

Projektorganisation

Dr. Helena Victor

Projektledare, forskningsansvarig Sandby borg
Museiarkeologi Sydost

 0480-451310, 070-3871577

Dr. Per Lekberg

Enhetschef arkeologi
Museiarkeologi Sydost

 0480-451341, 070-283 38 13

Nicholas Nilsson

Ekonomiansvarig
Museiarkeologi Sydost

 0480-451335, 070-3417816

Dr. Ludvig Papmehl-Dufay

Senior Lecturer/Assistant Professor
Museiarkeologi Sydost
Linnéuniversitetet

 0480-451328, 0725-507828

GRASCA doktorand Clara Alfsdotter

Fältosteolog
Bohusläns museum

Doktorand/Doctoral Candidate
GRASCA – The Graduate School of Contract Archaeology
Linnaeus University

GRASCA doktorand Fredrik Gunnarsson

Arkeolog/GIS-samordnare
Museiarkeologi sydost

Doktorand/Doctoral Candidate
GRASCA – The Graduate School of Contract Archaeology
Linnaeus University

Medverkande forskare, specialister och forskarstuderande

Docent Bodil Petersson

Linnéuniversitetet – ansvarar forskning kring kulturarvsbruk, särskilt med digital inriktning i Riksbanksprojektet När tiden stannade.

Docent Anna Kjellström

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet – ansvarar för de osteologiska analyserna i Riksbanksprojektet När tiden stannade.

Docent Gunilla Eriksson

Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet – ansvarar för av molekylära analyser i Riksbanksprojektet När tiden stannade.

Dr Carolina Jonsson Malm

Tillämpat kulturarv vid Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet – ansvarar för analysen kring kommunikation och användning av Sandby borg idag i Riksbanksprojektet När tiden stannade.

Dr. Nicolo Dell’Unto

3D-modellering
Lunds Universitet

Max Jahrehorn

Konservator
Oxider konservering

Dr. Mikael Larsson

Arkeobotanik
Lunds Universitet

Dr. Andreas Viberg

Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet
AndreasViberg.se

Daniel Lindskog

Visuell kommunikation
Past Production

Sebastian Jacobsson

Film och fotografi
Waxfilm

Dr. Torbjörn Brorsson

Keramikspecialist
Kontoret för Keramiska Studier (KKS)

Associerade forskare

Prof. em. Ulf Näsman

Linnéuniversitetet: Folkvandringstid, ringborgar, senromerskt glas

Dr. Charlotte Fabech

Romersk järnålder, vapenoffer, ritual och landskap.

Dr. Sarah Croix

Århus Universitet

Prof. em. Bo Gräslund

Uppsala Universitet

Prof. em. Frands Herschend

Uppsala Universitet, järnålder

Prof. em. Ola Kyhlberg

Uppsala Universitet, järnålder

Dr. Lennart Lind

Stockholms Universitet, romersk numismatik

Jean Soulat

Ingenieur d’études, Landarc, merovingertid