Utgrävning

Utgrävningar har pågått sedan 2011. Som ett fotografi på internet med långsam uppkoppling blir bilden av platsen och händelsen allt tydligare för varje som går. För detaljerad information, vänligen se rapporterna.

Tolkning

När vi hittar lämningar från det förflutna behöver dessa tolkas i sitt sammanhang.
Först då kan informationen bli till kunskap som sedan vidarebefordras till andra.

Forskning

Utgrävningen i sig är en relativt liten del av arkeologens jobb. Det tyngsta arbetet börjar efter att grävningen är slut. När allt material tvättats, registrerats, konserverats och analyserats vidtar arbetet med själva tolkningen av platsen. Det är först nu som all information kan sättas samman till en bild av vad som hände för så länge sedan. All information samlas i en rapport som sedan, tillsammans med grundmaterialet, ligger till grund för vidare forskning.

Förmedling

En viktig del av arkeologi är att den görs tillgänglig för den intresserade allmänheten. Detta lägger vi extra stor vikt vid i Sandby borgsprojektet. Utöver att det är en unik och mycket uppmärksammad plats så är den också relativt svåråtkomlig fysiskt. För att kunna dela den tolkning som görs, både i fält och i forskning, har vi denna hemsida som bas för att alla ska kunna ta del av den senaste informationen.

Osteologi

Med tanke på att stora delar av det material som hittas i borgen är skelett, både från djur och människor, är det av största vikt att en osteolog (benexpert) är med i fält. När ett mänsklig skelett hittas tar osteologen över utgrävningen för att kunna säkerställa en så noggrann dokumentation och tolkning som möjligt. Efter grävningen rengörs och analyseras benen i laboratorium av osteologen. Vid en humanosteologisk analys kan information såsom individernas kön, ålder, kroppslängd, eventuella sjukdomar och dödsorsak fastställas.

Konservering

Föremål av glas och metall som hittas vid utgrävningarna tas in till konservatorn. I sitt laboratorium gräver konservatorn fram särskilt ömtåliga fynd som vi tagit in tillsammans med omgivande jord, liksom konserverar föremål för att stoppa nerbrytningen och i möjligaste mån ge dem sin forna glans åter. Några av resultaten kan ses i fyndhörnan.

Projektorganisation

och medverkande forskare
Dr. Helena Victor

Projektledare, forskningsansvarig
Museiarkeologi sydost

 0480-451310, 070-3871577

Dr. Ludvig Papmehl-Dufay

Projektledare
Linnéuniversitetet

070-775 46 56

Fil lic Clara Alfsdotter

Osteolog
Bohusläns museum
Doktorand i GRASCA
Linnéuniversitetet

Fil lic Fredrik Gunnarsson

Arkeolog/GIS-samordnare
Museiarkeologi sydost
Doktorand i GRASCA, Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet

Nicholas Nilsson

Ekonomiansvarig, digital dokumentation, GIS
Museiarkeologi Sydost

 0480-451335, 070-3417816

Clara Alfsdotter

Osteolog
Bohusläns museum

Doktorand/Doctoral Candidate
GRASCA – (Graduate School of Contract Archaeology), Linnéuniversitetet
Linnaeus University

Docent Bodil Petersson

Linnéuniversitetet – kulturarvsbruk, särskilt med digital inriktning.

Docent Anna Kjellström

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet – ansvarar för de osteologiska analyserna tillsammans med Clara Alfsdotter.

Docent Gunilla Eriksson

Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet – ansvarar för av molekylära analyser.

Professor Kerstin Lidén

Samordnare av laborativa analyser
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Professor Jan Storå

Osteologiska analyser
Stockholms universitet
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL)
Stockholms universitet

Dr. Andreas Viberg

Arkeolog/geofysiker
Arkeologiska forskningslaboratoriet Stockholms universitet
AndreasViberg.se

Professor Anders Götherström

DNA-analyser, arkeogenetik
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

Liz Sarow

ESRI
Digitala 3D-modeller, fotogrammetri

Max Jahrehorn

Konservator
Oxider konservering

Sebastian Jakobsson

Filmfotograf
Waxfilm

Dr. Torbjörn Brorsson

Keramikspecialist
Kontoret för Keramiska Studier (KKS)

Dr. Jens Heimdahl

Arkeobotanik
Arkeologerna, Statens Historiska Museum, Stockholm

Prof. em. Ulf Näsman

Folkvandringstid, ringborgar, senromerskt glas

Dr. Charlotte Fabech

Romersk järnålder, vapenoffer, ritual och landskap.

Dr Carolina Jonsson Malm

Malmö universitet – ansvarar för analysen kring kommunikation och användning av Sandby borg idag i Riksbanksprojektet När tiden stannade.

Prof. em. Bo Gräslund

Uppsala Universitet

Prof. em. Frands Herschend

Uppsala Universitet, järnålder

Prof. em. Ola Kyhlberg

Uppsala Universitet, järnålder

Daniel Lindskog

Fotograf, filmare och designer
Arkeologibyrån

Dr Gustav Wollentz

The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK)

Jamtli, Östersund

Tack för er hjälp!

Tillsammans hjälpte ni oss genomföra 2015 års grävning. Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Ni är …

Vanliga frågor

Får jag hjälpa till?

Tack för visat intresse, men i skrivande stund är samtliga platser fyllda.

Jag är student och vill skriva om Sandby Borg. Kan jag använda material från denna sida?

Du är välkommen att använda den information du finner här på sidan till ditt skolprojekt.

Jag är journalist. Kan jag använda material från denna sida till en artikel?

Du är välkommen att använda information från sidan till din artikel. Önskas bilder till tryck så maila vår bildredaktör Daniel.

 PRESSBILDER: www.sandbyborg.se/bilder

Samarbetspartners

MAGNUS GOTTFRIDSSON

EKELUNDA HEREFORD

ROTATION

SVANTE JOHANSSON & GUNILLA ROSVALL

ULLEVI MJÖLK AB