Besök utställningen på

Kalmar läns museum!

 

Besök utställningen på Kalmar läns museum för att få se en del av fynden från Sandby borg och lära er mer om resultaten från undersökningarna. Läs mer inför ert besök på Kalmar läns museum hemsida.

 

Besök borgen

Självklart går det även bra att besöka platsen där Sandby borg ligger. I år pågår inga utgrävningar och det går inte att se spår av hus inne i borgen. Däremot syns fortfarande borgmuren.

Från väg 136 söder om södra Sandby svänger du vänster in på en mindre grusväg som går ner mot havet och borgen. Marken används idag som betesmark så kör lungt och visa hänsyn mot korna. Kör nästan ända ner till vattnet och följ skylt till anvisad parkering, därifrån är det 100 m att gå söderut längs med stranden till själva borgen.