B ilder på denna sida får användas i redaktionella, icke kommersiella, sammanhang. Vid användande skall bilden krediteras ”Foto: Daniel Lindskog – Kalmar Läns Museum” om inget annat anges.
Samtliga bilder är tagna av Daniel förutom drönarbilderna – flygbilderna – som är tagna av Sebastian Jakobsson. Dessa är namngivna i filnamnet och skall krediteras ”Foto: Sebastian Jakobsson”.
För högupplöst bilder, bilder utan logotyp eller bilder för kommersiell användning, vänligen kontakta Daniel.