I torsdags när vi rensade under den röda fyrkantiga kalkstenshällen i norra änden av hus 52 hittade vi en liten guldskatt! Den bestod av två fingerringar och en solidus (ett romerskt guldmynt). Myntet är slaget för kejsar Valentinianus III som regerade mellan 425-455 e Kr. Vid utgrävningarna i Sandby borg år 2014 hittades ett mynt från samma kejsare i ett annat hus.

Guldskatten i hus 52 ligger bara någon meter från där man för sju år sedan hittade en av de berömda smyckegömmorna i Sandby borg. Alldeles i närheten av skatten har vi i år dessutom hittat små små skärvor av mycket tunt, exklusivt romerskt glas. Förmodligen kommer skärvorna från ett litet kärl, det första glaskärlet som framkommit i Sandby borg.

Fynden visar än tydligare att hus 52 haft en mycket speciell funktion i borgen. De exklusiva fynden, husets form och placeringen precis innanför landporten tyder på detta. Hela huset har nu sökts av ytterligare med metalldetektor och inga övriga guldfynd finns kvar.