Utgrävningen rullar på och vi börjar känna att tiden går… Mycket kvar att göra när vi går in på tredje veckan. Samtidigt har vi kommit långt och hus 4 ger sig mer och mer tillkänna. Det som vi innan grävningen trodde skulle vara ett fähus verkar nu vara ett bostadshus, till synes med en stor eldstad i mitten (det mörka partiet på bilden). Nära ingången har vi hittat stora delar av ett keramikkärl, och på flera håll i huset har det börjat dyka upp människoben. Saker och ting lär klarna än mer de närmsta dagarna, då vi bland annat ska börja ta bort profilen (grässträngen som vi sparat mitt i huset för att dokumentera lagerföljden) och fortsätta ta oss ner i kulturlagret i huset.

Photo: Sebastian Jakobsson