D et var en kort men intensiv vecka, den fjärde av de fem veckor som utgör årets utgrävning i borgen. Tiden går och vi behöver arbeta snabbt, samtidigt som vi måste vara noggranna och dokumentera minutiöst. Osteologen Clara har ägnat mycket tid åt att gräva fram skelettdelar längst in i huset. Det vi först trodde var ett intakt skelett visade sig vara spridda kroppsdelar, troligen från en och samma vuxne man. Att delarna ligger spridda beror troligen på saker som hänt efter massakern, t.ex. i samband med att huset rasat samman.

Vi har även haft besök denna vecka av kvartärgeologen och arkeologen Jens Heimdahl från Arkeologerna (Statens Historiska Museer), som är specialist på att analysera förkolnade växtrester i arkeologiska sammanhang. Jens har tagit en stor mängd prover från jordlagren inne i huset som förhoppningsvis kan ge oss ledtrådar kring dess funktion och konstruktion.

Nu önskar vi er alla en skön midsommar, och så laddar vi för den sista veckan då allt ska falla på plats! Ses o hörs! /Ludvig