Nu avslöjar vi årets mest spännande fynd!

Äldsta glasverkstaden i Sverige funnen i Sandby borg på Öland

Årets arkeologiska undersökning i Sandby är över. Bland de sensationella fynden utmärker sig spåren efter en glasverkstad som visar att glashantverket är ett par hundra år äldre än arkeologerna tidigare känt till. Fyndet visar att det glasarbete som fortfarande utförs i Glasriket har djupa rötter och alltid legat regionens befolkning varmt om hjärtat.

– Fyndet visar på regionens spännande historia och att kunskapen att arbeta med glas har djupa rötter. Jag hoppas att de fantastiska fynden i Sandby borg ska kunna bidra på ett positivt sätt till den regionala utvecklingen, säger Malin Almqvist, tillförordnad landshövding i Kalmar län.

I samband med årets arkeologiska utgrävning i fornborgen Sandby borg på sydöstra Öland hittades spåren från en glasverkstad. Glashantverk har tidigare varit känt från ca 600 e Kr och framåt, men fynden i Sandby borg är åtminstone 200 år äldre. Främst har man sannolikt tillverkat glaspärlor och råmaterialet, glasmassan, kan ha hämtats från Romarriket där glashantverk var vanligt under perioden. Hittills har arkeologerna endast påträffat glashantverk på de stora centralplatserna i Skandinavien. Fynden stärker därför bilden av Sandby borgs centrala betydelse under 400-talet.

Vid årets grävning av hus 4 påträffades ytterligare skelett, nu efter två vuxna och ett barn ca 6-8 år. Dessutom hittades skelettet efter en hundvalp i huset. Utanför på gatan hittades delar av ytterligare 6 individer, varav tre barn, det yngsta cirka 4 år.

– Årets resultat är en stor nyhet och glashanteringen var en överraskning för oss alla, säger projektledare Helena Victor, Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum. Frågan är hur kunskapen och materialet kommit till Öland? Nu väntar vi med spänning på vad kommande glasanalyser kan visa.

/Helena