Som ett led i samverkan mellan Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet genomförs under två veckor i september, 15 -26 sept, en utgrävning i undervisningssyfte på södra Öland. Undersökningen ingår i kursen Arkeologi III vid Linnéuniversitetet, och leds av arkeologer från Museiarkeologi Sydost vid Kalmar läns museum. Och det är inte vilken plats som helst som ska undersökas: för första gången får nu studenter chansen att vara med vid utgrävningarna i Sandby borg. [Följ oss här på Facebook!]

Utbildningsgrävningen ingår som en del i forskningsprojektet Sandby borg som drivs av Museiarkeologi Sydost. De senaste undersökningarna genomfördes i juni i år, då man bland annat grävde fram ett Romerskt guldmynt. Utgrävningen som nu görs är förlagd i direkt anslutning till ett av schakten från i somras. ”Vi kommer att undersöka en sammanhängande yta inuti ett av husen i den västra delen av borgens centralkvarter. En av de smyckegömmorna som hittades 2010 låg faktiskt i detta hus, och vid våra undersökningar 2011 hittades bland annat en människokäke. Det här blir en fantastisk möjlighet för studenterna, att få vara med vid en utgrävning av en så speciell plats som Sandby borg”, säger Ludvig Papmehl-Dufay som leder höstens utgrävning.

Nyheter från utgrävningen kommer att publiceras löpande på www.facebook.com/museiarkeologi och www.sandbyborg.se. Öppna visningar kommer att hållas torsdagen den 18 september kl 14.00 och tisdagen den 23 september kl 14.00. Parkering sker på anvisad plats mot en mindre avgift som oavkortat går till det lokala föreningslivet.