Idag var det omväxlande väder, sol, regn och ständig blåst! Utgrävningen går dock oförtrutet vidare och skelett efter skelett prepareras fram och idag lyftes det första skelettet av en ung man. Ett litet fint fynd av ett beslag som kanske suttit på en kista el dyl såg också dagens ljus. I den norra delen av huset ligger resterna v fyra lamm. Dessa har preparerats fram och kommer att lyftas upp under morgondagen. Många besökare kommer varje dag och intresset är stort från allmänheten. Ett spännande moment inträder när dagen närmar sig slut och vi ska lägga presenningar över schaktet. I hård blåst är det en utmaning att få stora presenningar på plats!

//Nicholas Nilsson, Museiarkeologi Sydost