Nu är vi på stadig väg nedåt i schakten. Ivonne Dutra Leivas sitter inuti Hus 40, där flera skelett hittats under tidigare års grävningar. Men ännu har vi inte kommit ned till nivån där fynd och skelett har legat under de andra grävningarna. Fynden har då hittats på ett golvlager av trampat grus och småsten. Eftersom vi arbetar oss ned i tunna skikt och dessutom sållar jorden för att inte missa några fynd tar det lite tid att komma ned.

SandbyBorg2014-mars

Här syns ett av dagens fynd från Hus 40. Det är en nit i järn. Frågan är vad den suttit på! Är det rostklumpar eller mönster på ytan? Vi kanske får veta mer när vår konservator Max Jahrehorn arbetat bort rost och föroreningar. Men det kommer nog att ta ett par månader.

Här har en del av ytterväggen till det ensamliggande långhuset i borgens östra del rensats fram. Vägglinjen är markerad med en rosa linje.

Så här såg samma vägg ut några meter åt norr. Även här är väggen markerad med rosa linje. Det är inte mycket kvar av väggarna. Bara ett eller två lager med kalksten. Det är som tur är tillräckligt för att väggarna tydligt kan urskiljas. Fynden på golvet verkar också ha skyddats. Framför väggen finns sten som rasat ut från väggarna.