Vi är nu tre dagar in på årets fem veckor långa grävning i Sandby borg. Och redan händer det grejer! Sedan grästorven och matjorden tagits bort framträder nu tydligt vad som finns kvar av de stenbyggda väggarna i huset. Vi ser också hörnet av angränsande hus mot väster, och mellan dessa båda en passage ca 1,4 m bred som leder ut till (eller in från, hur man nu ser det) en av borgens portar! Södra delen av schaktet täcker dessutom in ett stort parti av gatan som omgärdar centralkvarteret i borgen. Fascinerande!

Vi börjar nu gå ner i gatan samtidigt som rasmassorna från muren tas bort i husets norra del. Sen är dags att börja gräva i själva huset! Spänningen stiger! 🙂 /Ludvig

Bild av Sebastian Jakobsson