Ett av målen med årets utgrävning var att hitta fler skelett, för att kunna utföra ordentliga naturvetenskapliga analyser och på så sätt ta reda på mer om vad som hänt och vilka de döda var. Det var med bakgrund i detta som vi använde oss av skelettsökhunden Fabel för att välja vart vi skulle gräva, han gjorde markeringar såväl inne i hus 4 som ute på gatan.

Ute på gatan, där vi nu är nere på vad som kan betraktas som ”trampytan”, har vi hittat rätt så rikligt med spridda mänskliga kvarlevor från minst fem olika individer varav tre barn. Det rör sig mest om hårt fragmenterade delar och inga mer kompletta skelett. Inne i huset har vi inte riktigt nått ner till rätt nivå än men vi har stött på människoben i flera olika delar av huset, som vi i dagsläget bedömer som minst två individer. Det totala antalet mänskliga individer så här långt är alltså sju, och fler lär det dessvärre bli.

Barnen är i olika åldrar, det yngsta runt 5–6, ett runt 6–7 och ett i 10–12-årsåldern. De båda vuxna ute på gatan är också i olika åldrar, en runt 20–årsåldern och en lite äldre. Åldersbestämningarna görs bland annat på tänderna men också på andra detaljer i hur skelettet utvecklats.

De hittills gjorda skelettfynden förstärker den bild som vi haft sedan innan: här har skett en fruktansvärd massaker där förvarna bokstavligt talat mejat ner allt i sin väg. Det stora antalet individer ute på gatan är kanske något överraskande, samtidigt som den höga andelen barn bland de hittills identifierade individerna ger en osminkad bild av hur brutalt och hemskt överfallet varit.

Bilden föreställer tänder från ett av barnen.