Det är nu mitten av vecka två på vår fem veckor långa grävning. Vi har kommit en bra bit på väg med att undersöka den del av vårt schakt som ligger i gatan, och vi har fått bort rasmassorna från huset och börjat ta oss ner mot den för oss intressanta nivån. Flest fynd har hittills kommit på gatan, det som var utomhus då det begav sig. Ben från både människor och djur har kommit över större delen av denna yta, mestadels spritt men även i vissa koncentrationer. De mänskliga kvarlevorna kommer från minst tre individer varav två barn. Att delarna ligger kringspridda beror troligen på det faktum att de legat utomhus, och att djur kommit åt att rota runt.

I närheten av en del av dessa människoben hittade vi igår ett av de få vapen som hittills framkommit i borgen, en pilspets av järn (bilden ovan visar när vår osteolog, Clara Alfsdotter, lyfter upp pilspetsen). Just denna typ, med holk och en långsmal spets, kan betraktas som ett rent dödande vapen avsett för att bryta igenom ringbrynjor och annan kroppsbepansring.