Kort rapport från dag 3: Vi har redan nått ner till kulturlagret på de flesta håll i schaktet i Sandby borg. Ytan vi gräver motsvarar den inre delen av ett hus som legat i det NV hörnet av borgens centralkvarter. Ett spännande hus, där man tidigare hittat både en smyckegömma och människoben, det senare i form av en underkäke. Våra fynd hittills består i princip uteslutande av keramik och ben, men än är mycket kvar att blottlägga. Ny rapport imorgon!