Första veckan av två är avverkad på årets seminariegrävning i Sandby borg. Idag jobbade vi på bra, vi har tagit bort långprofilen och rensat upp hela schaktet så att vi nu har golvnivån i huset helt framme. Skelettet har nu även framträtt i sin helhet. Personen ligger på mage med fötterna åt väst. Hittills har vi inte kunnat se några skador och inte heller kunnat avgöra kön och ålder, annat än att det rör sig om en vuxen person. Väl inomhus kommer fler intressanta iakttagelser att kunna göras.