Seminarieundersökningen i Sandby borg närmar sig finalen. Med två dagar kvar har vi tagit oss ner under golvlagret i större delen av schaktet. Kvar att undersöka är en del stolphål, en eldstad och lite andra anläggningar som avtecknar sig tydligt mot den ljusa sanden. En mycket intressant notering är att två av stolphålen har grävts genom äldre anläggningar, som alltså fanns på platsen då huset byggdes! Ser vi spår av logistiken i samband med själva borgbygget månne…?