Missa inte Arkeologidagen söndagen 27 augusti

11.00 Bokrelease

Nu finns de arkeologiska rapporterna från alla de senaste årens utgrävningar i Sandby borg i tryckt form! Detta uppmärksammar vi med ett boksläpp och fina paketpriser på de olika delarna i Sandby borgs skriftserie. Boksläppet hålls på vårt entréplan.

11.30-12.30 Föreläsning:
Dolda tecken i Sandby borg
Med Helena Victor

Fynden från öländska Sandby borg ger oss kunskaper om både öländskt vardagsliv under järnåldern och om den brutala massaker som invånarna i borgen utplånades i för 1500 år sedan. Men vad är det som arkeologerna inte hittar? Vilka pusselbitar saknas? Och hur ska man tolka de runliknande tecken som framträdde på ett hänge från borgen under konservering? Helena Victor, projektledare för Sandby borg, berättar under arkeologidagen om de dolda tecknen, fynden som arkeologerna inte hittar vid utgrävningarna och vilka slutsatser vi kan dra av det. I samband med föreläsningen har du möjlighet att se fyndföremål som aldrig tidigare har visats. Helena berättar också om planerna för kommande utgrävningar av borgen som genomförs i september-oktober i år.

12.30-13.00 Föreläsning: OBS! På engelska
Det förflutna i Sverige och Frankrike – vad skiljer och vad förenar?
Med Charles Viaut, arkeolog och praktikant på Kalmar läns museum

Vilka likheter och skillnader kan vi se i det förflutna med arkeologins hjälp i Frankrike och Sverige? Vad är olikt och vad förenar de båda länderna? Charles Viault, arkeolog från

Frankrike, som just nu praktiserar på Kalmar läns museum, ger exempel och visar bilder från olika arkeologiska utgrävningar.

Obs! Föreläsningen hålls på engelska.

Boka biljetter till föreläsningarna på www.kalmarlansmuseum.se/bokning/