Dagen började med sol, men lagom till första visningen kl 10 blev det blåsigt och kallt. Men för oss arkeologer gör det inget, det är bra när det inte är för varmt. Vi höll oss varma ändå med rensning av hela ytan i högt tempo. När vi hittade skeletten tidigare år (2013 och 2014) täckte vi över dem för vi hade inte möjlighet att undersöka dem då. De täcktes då över med bl a fiberduk. Idag har vi rensat fram dessa igen. Nu ska vi snart ta bort duken och kan äntligen se vad skeletten kan berätta för oss.

Vi gräver inte bara där vi grävt förut utan öppnar också helt nya ytor. Överst ligger sten från de rasade väggarna. Väggarna har ju rasat långt efter händelserna i huset, så dessa rasmassor måste bort innan vi når det dåtida golvet. Vi kan inte bara ta bort stenarna, för där kan finnas fynd också. Till exempel kan de ha haft saker på väggarna som hyllor eller föremål. Dessa har ju då rasat ned samtidigt som väggen. Därför måste all jord sållas noggrant.

Snart dags att ta bort duken och se vad skeletten som göms under kan berätta för oss

Nicholas dokumenterar husväggen han just mätt in med instrumentet med hjälp av surfplattan.

Samtidigt som vi gräver måste vi dokumentera varje steg vi gör. Alla stenar, fynd osv måste ritas in digitalt och fotograferas. All information om det vi hittar skriver vi in direkt i en digital ”padda”. På  bilden här intill sitter Nicholas och fyller på dokumentation om stenar i husväggen han just mätt in.

//Helena Victor, projektledare