Drönarbild över schaktet. Husets väggar är tydliga och ingången ligger precis mitt under gräsremsan i mitten. Remsan kallas profil och är sparad för att vi ska kunna titta på alla lagerna i huset från sidan. Där kan i se hur rasmassorna ligger över huset, och vi hoppas kunna se det nedfallna taket, kulturlagret med rester efter aktiviteter i huset och underst det ursprungliga golvlagret.

Foto: Sebastian Jakobsson

Redan efter fem dagars grävning börjar spännande resultat synas. Det hus som vi undersöker syns allt tydligare. Samtidigt som vi plockat bort rasmassorna från den yttre muren längst in huset har vi börjat undersöka gatan. En av de saker vi ville veta i år var hur gatorna såg ut och om det fanns sopor och andra fynd där. Det visar sig att där finns sopor i form av t ex benrester från matlagning. Men vi hittade också något mer på gatan.

Tand från människa med kraftigt kariesangrepp. Foto: Clara Alfsdotter

Vi har börjat hitta spår av massakern även på gatan. Fyra människotänder från två olika individer samt andra småben från människa visar det vi misstänkt tidigare – det har legat människokroppar ute på gatorna i borgen också. Bilden av massakern blir därmed tydligare och otäckare.