Nu börjar årets gräväventyr! I år ska vi undersöka resten av Hus 40. Vi har grävt i huset tidigare och bl a hittat skelett med dödliga huggskador och fantastiska fynd. När vi börjar gräva i år vet vi redan att där finns skelett från människor som vi täckt över tidigare år då vi inte hade möjlighet att undersöka dem.

Skeletten kommer under grävningen att försiktigt prepareras fram, stabiliseras och undersökas av vår osteolog Clara. Då kan vi säga kön samt ålder och kanske också se om de också har skador. Dessutom kommer vi kunna se hur huset har varit organiserat. Kanske finner vi svaga spår efter möbler. Eller rester efter matlagning och vardagsliv!

Vi har stora förväntningar på årets undersökning, så följ oss så får vi se om de blir införlivade!

Första dagen börjar vi med att ordna det praktiska inför grävningen. Då fixar och donar vi med staket,  inmätningsutrustning, bod, container och sådant tråkigt. Vi vill att allt ska vara förberett för avtorvningen i morgon bitti. Efter avtorvning följer rensning och sållande medan vi långsamt arbetar oss nedåt fram till och med 4 juni när vi ska vara klara. Sista dagen städar vi och plockar bort alla vår etablering så att allt ser likadant ut som innan vi kom.

Även i år stängslas hela området in för att skydda schakt och fynd för djur och snubbel. Nicholas mekar ihop delarna.

Nedan syns hela staketet färdigt! I mitten ligger Hus 40 som vi ska undersöka klart i år. Än syns inget, men i morgon kommer bilden se helt annorlunda ut.

//Helena Victor, projektledare