Sista egentliga grävdagen i Sandby borg bjöd bland annat på en hel rad (nej, faktiskt två rader) tjusiga stenskodda stolphål, som tagna direkt ur skolboken! Vi har nu även fått veta lite mer om den döde på golvet i huset; vår osteolog Clara har gjort den preliminära bedömningen att det rör sig om en äldre man, i övre medelåldern och ca 171 cm lång. När benen rengjorts och kan undersökas mer i detalj inomhus får vi förhoppningsvis veta mer. Imorgon fyller vi igen det färdiggrävda schaktet!