Nu börjar vi komma ned till de mest intressanta delarna av hus 40. Det är det hus där vi hittat hela skelett tidigare år. I år gräver vi längst in i huset. Det stora stenhällarna har förmodligen glidit ned från stenväggarna som varit ca 1-1,5 m höga. I morgon ska vi börja lyfta dem och se om det finns något under dem.

I en annan ände av schaktet längst in i hus 40 hittade vi det vi visserligen förväntade oss, men det är ändå obehagligt. Det kom en del av ett kranium från en människa. Vi vet ännu inte om det är en hel skalle, ett helt skelett eller endast en del av en skalle. Vi återkommer när vi rensat fram mer!

Idag åkte Andreas Emilsson upp i skyliften vi har fått låna. Mycket smidig maskin som man sköter själv från liftkorgen. Nedan syns utsikten från skyliften. Det är borgen, med vattenhålet utanför. Bilden är tagen från nordväst.

Zum Bearbeiten hier klicken.