Idag var sista dagen vi har grävt. I morgon ska vi lägga igen och städa. Därför har tempot varit högt för att hinna färdigt. I hus 40 hade vi brått för att hinna gräva ned i botten av schaktet. Där hittade vi två stenskodda stolphål som ger ledtrådar om  hur hus och tak varit konstruerade. I bilden är stolphålet markerat med en röd ring. Stenarna runt hålet är delar av stenskoningarna. Stenskoningen behövdes för att hålla stolpen på plats. Det finns stora likheter med husen i Sandby borg med husen från Eketorp II, som vi därmed kan använda som jämförelse.
Från Eketorp visste vi också att det borde finnas en eldstad i den inre delen av huset. Idag kunde vi äntligen konstatera att där fanns en eldstad. Vi kunde också förstå varför vi hade så svårt att hitta den. Eldstaden, liksom den övriga borgen, har använts under en mycket begränsad tid. Därför har sot och kol inte hunnit samlas i någon större mängd vilket gjorde att den var svår att hitta då den var så tunn.

Vi har också hittat mer keramik, förmodligen hela kärl som gått sönder. När många bitar av kärlen finns kvar kan vi få en god bild av hur de sett ut och vad de har använts till. Bilden visar en litet kärl, antagligen en liten kopp med en ”skuldra” på mitten (övre delen av keramiken på bilden).

När vi trodde att vi nästan var i botten kom denna stenpackning fram. Den ligger som en halvcirkeln längst in i hus 40, mot inre gaveln. Intill stenpackningen kom också en gigantisk kalkhäll. Den har legat intill eldstaden. Vi vet ännu inte funktion men stenpackningen och hällen. När vi går igenom fynd och analyserar prover och ben får vi förhoppningsvis veta mer.  I närheten av hällen hittade vi också ett fiskskelett och flera lösa fiskben. Det tolkar vi som att man ätit fisk inte lång tid före massakern. Vi vet ännu inte arten ännu, men den var inte särskilt stor.