Undersökningen i Sandby borg lider mot sitt slut. Vi jobbar dock fortfarande hårt för att slutföra undersökningen av hus 40. Det har kommit fler skelett än vi räknat med och det dyker upp fynd på golvnivån som tar tid att undersöka. Igår hittade vi t ex resterna av ett halsband som förmodligen rivits av ägaren vid överfallet. Pärlor låg strödda över golvet! Vem bar det en gång? Resultaten har varit över förväntan och vi har fått mycket ny information. Nu stundar bara att dokumentera det sista av husets golv och sedan skall alla stenar och jord samt torvor åter hamna på plats igen.

Vi hoppas kunna återkomma med mer information om fynden när vi besöker Max i konservatorsstudion inom kort!

//Nicholas Nilsson, Museiarkeologi Sydost

Det peltaformiga hänget plockas upp med varsam hand av Max Jahrehorn, konservator på Oxider AB. Foto: Daniel Lindskog, KLM.

Fler skelett än vi räknat med har framkommit vid årets utgrävning av hus 40. Foto: Daniel Lindskog, KLM.

En av de blå pärlorna som hittades på golvet i huset. Foto: Daniel Lindskog, KLM.