Category

Grävdagbok

Ny vecka, nya fynd

By | Grävdagbok
Ny vecka med nya fynd! Vi arbetade på idag trots nationaldagen och hade rekordmånga på visningen. Det är roligt att se hur många som intresserar sig för vad vi gör!...
Read More

En vecka in

By | Grävdagbok
Drönarbild över schaktet. Husets väggar är tydliga och ingången ligger precis mitt under gräsremsan i mitten. Remsan kallas profil och är sparad för att vi ska kunna titta på alla...
Read More

Grävdagbok 1/6

By | Grävdagbok
Vi är nu tre dagar in på årets fem veckor långa grävning i Sandby borg. Och redan händer det grejer! Sedan grästorven och matjorden tagits bort framträder nu tydligt vad...
Read More

Första spadtaget 2016

By | Grävdagbok
Idag började årets grävning! Trötta men nöjda är vi efter dagens hårda arbete med att torva av, d.v.s. ta bort det översta gräslagret som sparas och läggs tillbaka när vi...
Read More

Första individen lyft

By | Grävdagbok
Idag var det omväxlande väder, sol, regn och ständig blåst! Utgrävningen går dock oförtrutet vidare och skelett efter skelett prepareras fram och idag lyftes det första skelettet av en ung...
Read More