Category

Grävdagbok

Uppdateringar från fält

En vecka in

By Grävdagbok
Drönarbild över schaktet. Husets väggar är tydliga och ingången ligger precis mitt under gräsremsan i mitten. Remsan kallas profil och är sparad för att vi ska kunna titta på alla...
Read More

Grävdagbok 1/6

By Grävdagbok
Vi är nu tre dagar in på årets fem veckor långa grävning i Sandby borg. Och redan händer det grejer! Sedan grästorven och matjorden tagits bort framträder nu tydligt vad...
Read More

Första individen lyft

By Grävdagbok
Idag var det omväxlande väder, sol, regn och ständig blåst! Utgrävningen går dock oförtrutet vidare och skelett efter skelett prepareras fram och idag lyftes det första skelettet av en ung...
Read More